Để cho thuận tiện, quí khách có thể in và điền đơn gởi tiền ở tận nhà và sau đó đem đơn tới những chi nhánh của chúng tôi. Ngoài ra, quí khách có thể dùng máy tính lệ phí trong trang mạng này.

Máy Tính Cước Phí

Tiền Gởi:
    
Số Tiền Gởi
   
   
Sài Gòn
Các Tỉnh
Cước Phí
  
Tổng Cộng
  
  
 

Đơn Chuyển Tiền- Quí khách phải có cái Adobe Reader để đọc được đơn của chúng tôi bằng máy vi tính. Xin bấm vào đây để lấy cái phần mềm này.