Tại các chi nhánh của Tú Uyên, khách hàng sẽ được hướng dẩn điền vào phiếu gởi. Nhân viên thu ngân của Tú Uyên sẽ nhập các thông tin của khách hàng và của người nhận vào hệ thống máy tính của Tú Uyên.

Sau đó, nhân viên Tú Uyên khi nhận tiền của khách hàng sẽ ký tên, và người gởi sẽ giử lại bản copy của phiếu gởi tiền. Người gởi chỉ mất khoảng vài phút khi đến gởii tiền tại Tú Uyên. Ngoài ra, khách hàng được gởi thêm một trang thư cho thân nhân mà không phải tốn thêm một khoảng chi phí nào. Thân nhân ở Việt Nam sẽ nhận được Mỹ kim trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, khách hàng có thể đến chi nhánh hay đại lý của Tú Uyên để nhận hồi báo hoặc là chúng tôi sẽ gởi hồi báo có chữ ký và tin nhắn từ thân nhân ở Việt Nam về nhà của người gởi. Khi khách hàng cũ đến gửi tiền những lần sau, vì thông tin khách hàng đã có sẵn trong hệ thống của Tú Uyên, nên việc giao dịch sẽ nhanh hơn.

Ở một số đại lý của Tú Uyên có hệ thống máy tính, việc giao dịch được thực hiện tương tự ở các chi nhánh của Tú Uyên. Ở các đại lý khác mà chưa có hệ thống máy tính, khách hàng sẽ điền vào mẫu đơn và trả tiền trực tiếp cho đại lý. Vào cuối ngày, các đại lý sẽ gửi tất cả các giao dịch về văn phòng chính của Tú Uyên, tại đây chúng tôi nhập thông tin khách hàng vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Các giao dịch ở đại lý cũng sẽ được chuyển về Việt Nam như các giao dịch tại chi nhánh của Tú Uyên. Ngày hôm sau, văn phòng chính của Tú Uyên sẽ fax hồi báo về đại lý để khách hàng đến nhận hoặc là sẽ gởi hồi báo vê nhà của người gởi.

Thời gian giao tiền tùy thuộc vào địa điểm giao tiền như sau:

No
Ðịa điểm giao tiền
Thời gian giao tiền
1

SÀI GÒN (Nội thành và Ngoại thành)

Các vùng hẻo lánh trong ấp, huyện thuộc Cần Thơ, Thủ Ðức, Cửu Chi, Hóc Môn
Trong vòng 24 tiếng

1 -2 ngày
2


MIỀN NAM & MIỀN TRUNG Tại trung tâm các thị xã & thành phố hay địa chỉ có tên số nhà và tên đường rõ ràng

Trong các ấp, các huyện xa hay địa chỉ không có số nhà và tên đường

1 -2 ngày

 

1 -3 ngày
3

MIỀN BẮC & CAO NGUYÊN Tại trung tâm các thị xã & thành phố hay địa chỉ có số nhà & tên đường rõ ràng

Trong các ấp, các huyện xa hay địa chỉ không có số nhà & tên đường

 

1 -2 ngày

 

1 -3 ngày