Người sử dụng dịch vụ này cần biết gì:

1. Tôi có thể có danh sánh những người chuyền tiền có giấy phép đang kinh doanh tại bang Georgia?
2. Tôi có thể nộp đơn khiếu nại một người chuyền tiền được cấp phép như thế nào? 3. Tôi có thể báo cáo một người chuyền không có giấy phép như thế nào?
4. Có quy định số phí tối đa có thể được tính cho việc chuyển tiền ở bang Georgia không?
5. Tôi có thể in một bảng copy cũa những điều trong trang này không?


Hỏi: Tôi có thể có danh sánh những người chuyền tiền có giấy phép đang kinh doanh tại bang Georgia?
Đáp: Hãy vào địa chỉ website cũa Cơ quan chúng tôi www.gadf.org hoặc liên hệ Cơ quan chúng tôi qua số điện thoại: (770)986-1633 hoặc số điện thoại miễn phí 1(800)986-1633.

[Quay lên trên]


Hỏi: Tôi có thể nộp đơn khiếu nại một người chuyền tiền được cấp phép như thế nào?
Đáp: Để có thông tin về việc nộp đơn khiếu nại với cơ quan của chúng tôi, hãy vào địa chỉ:

www.gadf.orgcomplaint_procedures.html

hoặc lên hệ số điện thoại miễn phí 1(800) 986-1633.

[Quay lên trên]


Hỏi: Tôi có thể báo cáo một người chuyền không có giấy phép như thế nào?
Đáp: Để báo cáo các về những công ty chuyễng tiền không có giấy phép cho cơ quan chúng tôi, hãy gửii email đến địa chỉ ở cuối tờ giới thiệu này hoặc

Liên hệ bộ phận công ty ở:
Điện thoại: (770) 986-1656
Fax: (770) 986-1655
Email:
DBFCORP@dbp.state.ga.us

[Quay lên trên]


Hỏi: Có quy định số phí tối đa có thể được tính cho việc chuyển tiền ở bang Georgia không?
Đáp: Không Luật của Bang Georgia và các quy định của cơ quan chúng tôi không quy định lệ phí tối đa hoặc phần trăm có thể được tính cho việc chuyển tiền.

[Quay lên trên]


Hỏi: 5. Tôi có thể in một bảng copy cũa những điều trong trang này không?
Đáp: Quí khách có thể bấm vào
đây để lấy một bảng sau cũa những câu hỏi ở đây. Quí khách phải có cái Adobe Reader để đọc được đơn của chúng tôi bằng máy vi tính. Xin bấm vào đây để lấy cái phần mềm này.

[Quay lên trên]